Skip to content Skip to footer
ODM Collections

Lideri u regionu

Od samog nastanka kompanije, februara 2013. godine, ODM Collections se razvija, mijenja svoju organizaciju, modernizuje opremu i tehnologije i unaprjeđuje procese i procedure rada u skladu sa zahtjevima tržišta i najnovijim trendovima collection industrije u svijetu.

Širimo svoje poslovanje, bazu klijenata i partnera na nivou regiona, uzimajući u obzir specifične potrebe lokalnih klijenata, kompleksnost portfolia potraživanja i sveukupan tržišni potencijal.

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

ODM Collections je jedina kompanija koja sa svim svojim uslugama po principu „sve na jednom mjestu“  posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu – Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. Prepoznavši potrebe i osobenosti regiona zapadnog Balkana, a zahvaljujući visokom stepenu efikasnosti u našem radu, pozicionirali smo se kao lideri na tržištu profesionalnog upravljanja potraživanjima. U planu nam je da tokom 2023. godine svoje poslovanje proširimo i na tržište Hrvatske, Slovenije, a nakon toga i na tržište Rumunije i Bugarske i na taj način postanemo lideri u regionu jugoistočne Evrope.

Created by Offmars ©

Go To Top