Skip to content Skip to footer

Konsultantske Usluge

ODM LOGO SAJT

Donosite dobre poslovne odluke

Obezbjeđujemo širok spektar konsultantskih usluga investicionim fondovima i drugim investitorima koji žele da ulažu u tržišta na kojima poslujemo. Imamo iskusan tim koji posjeduje izvanredno poznavanje pravne regulative, najvažnijih sektora privrede i poslovnog okruženja u Crnoj Gori i regionu zapadnog Balkana. Pomažemo u lociranju poslovnih prilika, vršimo detaljnu analizu portfolia potraživanja, procjenjujemo dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja i predlažemo optimalnu cijenu za predmetni portfolio. Neke od glavnih usluga koje pružamo investitorima su:

 1. Savjetovanje i izrada mišljenja i analiza vezanih za NPL portfolio
 2. Angažovanje pravnih eksperata specijalizovanih za NPL portfolia
 3. Izrade svih vrsta ugovora, procedura i drugih opštih i pojedinačnih akata
 4. AML Compliance
 5. Risk procedure

Takođe, mi ne konsultujemo samo investitore. Naše dugogodišnje iskustvo i znanje može biti od velike koristi i samim poveriocima, te u sklopu saradnje nudimo savjetodavne usluge povjeriocima koje imaju za cilj da:

 1. Dijagnostikuju problematična potraživanja – porfolia
 2. Segmentiraju po ključnim kriterijumima za optimizaciju problematičnih potraživanja
 3. Predlažu strategije i optimalno postupanje sa problematičnim potraživanjima
 4. Prate implementaciju – nadzor

Donosite dobre poslovne odluke

Obezbjeđujemo širok spektar konsultantskih usluga investicionim fondovima i drugim investitorima koji žele da ulažu u tržišta na kojima poslujemo. Imamo iskusan tim koji posjeduje izvanredno poznavanje pravne regulative, najvažnijih sektora privrede i poslovnog okruženja u Crnoj Gori i regionu zapadnog Balkana. Pomažemo u lociranju poslovnih prilika, vršimo detaljnu analizu portfolia potraživanja, procjenjujemo dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja i predlažemo optimalnu cijenu za predmetni portfolio. Neke od glavnih usluga koje pružamo investitorima su:

 1. Savjetovanje i izrada mišljenja i analiza vezanih za NPL portfolio
 2. Angažovanje pravnih eksperata specijalizovanih za NPL portfolia
 3. Izrade svih vrsta ugovora, procedura i drugih opštih i pojedinačnih akata
 4. AML Compliance
 5. Risk procedure

Takođe, mi ne konsultujemo samo investitore. Naše dugogodišnje iskustvo i znanje može biti od velike koristi i samim poveriocima, te u sklopu saradnje nudimo savjetodavne usluge povjeriocima koje imaju za cilj da:

 1. dijagnostikuju problematična potraživanja – porfolia
 2. segmentiraju po ključnim kriterijumima za optimizaciju problematičnih potraživanja
 3. predlažu strategije i optimalno postupanje sa problematičnim potraživanjima
 4. prate implementaciju – nadzor
anthony-tyrrell-Bl-LiSJOnlY-unsplash
 • Detaljno ispitivanje potraživanja od dužnika koji su u procesu stečaja, analiza stečajne mase i isplatnih redova
 • Razmatranje potraživanja sa stanovišta zastare kao i mogućih pravnih akcija u cilju produžavanja rokova zastare
 • Analiza i vrjednovanje drugih obezbijeđenih potraživanja (gdje su sredstva obezbjeđenja akcije, pokretna imovina i sl.)
 • Skretanje pažnje klijentu na potraživanja za koja je proces preuzimanja skup i komplikovan, ili za koja nije moguć prenos hipoteke
 • Direktni pregovori i usaglašavanje procesa sa prodavcem potraživanja, na zahtjev klijenta
6 jurisdikcija

U okviru konsaltinga radi se:

 • Detaljna analiza – due diligence portfolia i procjena očekivane naplate za period od 5 godina, uzimajući u obzir prethodno obrađivana slična portfolia
 • Detaljan uvid u dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja, analiza svih dostupnih informacija i ispitivanje da li su raspoložive informacije i priložena dokumentacija dovoljne za dalji postupak naplate
 • Za potraživanja obezbijeđena nekretninom, provjera pravnog statusa kao i mogućnost prodaje te nekretnine u razumnom vremenskom roku
 • Procjena vrijednosti nekretnine u saradnji sa licenciranim procjeniteljima
absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash-min
6 jurisdikcija

U okviru konsaltinga vrši se:

 • Detaljna analiza – due diligence portfolia i procjena očekivane naplate za period od 5 godina, uzimajući u obzir prethodno obrađivana slična portfolia
 • Detaljan uvid u dokumentaciju klijenta koji prodaje potraživanja, analiza svih dostupnih informacija i ispitivanje da li su raspoložive informacije i priložena dokumentacija dovoljne za dalji postupak naplate
 • Za potraživanja obezbijeđena nekretninom, provjera pravnog statusa kao i mogućnost prodaje te nekretnine u razumnom vremenskom roku
 • Procjena vrijednosti nekretnine u saradnji sa licenciranim procjeniteljima
absolutvision-uCMKx2H1Y38-unsplash-min
 • Detaljno ispitivanje potraživanja od dužnika koji su u procesu stečaja, analiza stečajne mase i isplatnih redova
 • Razmatranje potraživanja sa stanovišta zastare kao i mogućih pravnih akcija u cilju produžavanja rokova zastare
 • Analiza i vrjednovanje drugih obezbijeđenih potraživanja (gdje su sredstva obezbjeđenja akcije, pokretna imovina i sl.)
 • Skretanje pažnje klijentu na potraživanja za koja je proces preuzimanja skup i komplikovan, ili za koja nije moguć prenos hipoteke
 • Direktni pregovori i usaglašavanje procesa sa prodavcem potraživanja, na zahtjev klijenta
Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Created by Offmars ©

Go To Top